Postup při uplatnění reklamace

DOPORUČENÝ POSTUP

Ne vždy je nutné k vyřízení reklamace zasílat kompletní reklamované zboží. Protože mnohdy postačí pouze výměna vadného dílu, doporučujeme následující postup:

  • Vytiskněte si reklamační formulář, vyplňte všechny předepsané údaje, zejména popište zjištěnou vadu a je-li to možné, doložte ji fotografiemi.
  • Vyplněný formulář odešlete na e-mail obchod[zavináč]azvercajk.cz, příp. fax 544 220 644  nebo jinak doručte na adresu Nářadí Slavkov, Čs. armády 217, 684 01 Slavkov u Brna a náš pracovník s Vámi dohodne řešení a následný postup.
  • Ověřte přijetí reklamace v případě, že vás náš pracovník v přiměřené době po odeslání formuláře nekontaktoval. Můžete na mobil 702 060 614, nebo 777 577 990, nebo na pevnou linku 544 220 644.
  • Budete-li vyzván(a) k zaslání reklamovaného zboží nebo jeho části, přiložte k zásilce vyplněný a podepsaný reklamační formulář.

UPOZORNĚNÍ

Vážení zákazníci, vámi objednané zboží bylo před zabalením a vlastní expedicí pečlivě zkontrolováno a následně předáno dopravci v nepoškozeném stavu.

Pokud po rozbalení vykazuje zboží zjevné mechanické poškození, je třeba ho nejpozději během 24 hodin předat nazpět přepravní společnosti se žádostí o:

"POSTOUPENÍ REKLAMACE DODAVATELI - ODESÍLATELI".

K tomu je třeba předložit poškozené zboží a veškerý obalový materiál.
Pracovníci přepravní společnosti jsou následně povinni od Vás toto zboží převzít.

Jedná se o nejjednodušší způsob řešení těchto reklamací, kdy nemusíte sepisovat dlouhé reklamační formuláře, balit zboží ani platit žádné poštovné.
Reklamaci dopravy tak vyřizujeme my, jakožto její objednavatel.

Ihned po postoupení reklamace odesílateli Vám zašleme automaticky nové zboží.

V případě problémů s postoupením reklamace dodavateli prosím ihned volejte na mobil 702 060 614, nebo 777 577 990, nebo na pevnou linku 544 220 644.

Společnost Nářadí Slavkov nehradí škody způsobené dopravcem, u kterých nebyl dodržen výše uvedený postup.